www.kluczbork.pl

Strona główna

         Galeria | Sonda | Forum | Kamera internetowa

 

  AKTUALNOŚCI
  Archiwum aktualności
  CO I JAK W URZĘDZIE
  CERTYFIKATY GMINY
  NASZE MIASTO
  NASZA WIEŚ
  ŚRODOWISKO
  TURYSTYKA
  PRZETARGI
  PLAN MIASTA
  OFERTY INWESTYCYJNE
  SPORT i KULTURA
  ORG. POZARZĄDOWE
  FORUM
  GALERIA
  DANE TELEADRESOWE
  KONTAKT

Zmiana siedziby USC

Biuro Informacji Publicznej

Interaktywny plan miasta i gminy

Przetargi nieruchomości Gminy Kluczbork

Przedłużenie prawa użytkowania wieczystego

Certyfikat ISO 9001:2000

Miejski Klub Sportowy

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Zasłużeni dla Kluczborka

Kluczborskie Baszty

Certyfikat Przejrzysta Gmina

Kluczbork - GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA

Nowi Inwestorzy w Kluczborku

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kluczbork

LGD - Dolina Stobrawy

Złote Jubileusze Małżeńskie

100 Latkowie w Gminie Kluczbork

Zwierzęta szukające domu

Plan Zarzšdzenia Kryzysowego w Gminie Kluczbork

  Dane Teleadresowe

 

Instytucje
Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1, 077 418-14-81
Starostwo Powiatowe ul. Katowicka 1, 077 418-52-18, 418-53-81
Urząd Skarbowy ul. Sienkiewicza 22a, naczelnik - 077 4250 602, z-ca naczelnika - 077 4250 603, sekretariat - 077 4250 600, tel. fax - 077 4250 601, pod.dochodowy - 077 4250 605, pod.VAT - 077 4250 614, ewidencja NIP - 077 4250 636, rachunkowość - 077 4250 628
Urząd Stanu Cywilnego Rynek 1, tel. 077 418-11-50
Administracja Oświaty w Kluczborku ul. Kościuszki 1 tel. 077 418-13-48
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Katowicka, 077 418-22-09
Urząd Pracy ul. Sienkiewicza 22b, 077 447-13-88
Prokuratura pl. Gdacjusza, 077 418-13-64
Sąd ul. Katowicka 2, 077 418-12-07
Kancelaria notarialna - Irena Sachta-Grosz ul. Katowicka, 077 418-58-24
Kancelaria notarialna - Adam Sokołowski ul. Zamkowa 5, 077 418-26-24
Urząd Pocztowy ul. Mickiewicza 10, 077 418-23-12
Urząd Pocztowy ul. Ligonia 14a, 077 418-60-65
Telekomunikacja Polska S.A. Rynek, 077 418-24-35
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jagiellońska, 077 418-23-53, 077 418-22-57
Posterunek Celny ul. Byczyńska 120, 077 418-23-00

Ważne telefony
Policja 997, 077 418-24-11
Straż Miejska 077 418-07-77
Straż Pożarna 998, 077 418-27-18
Pomoc drogowa 981
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie gazowe 992
Informacja PKP 413-03-20
Pogotowie energetyczne 991, 077 418-13-42
Informacja PKS 077 418-19-39
Pogotowie wod-kan. 994, 077 418-26-30
TAXI 077 418-11-77

Banki
Bank Zachodni we Wrocławiu S.A. O/Kluczbork
Rynek 16, 46-200 Kluczbork tel. 077 / 077 418-24-01

Bank PeKaO S.A. Grupa PeKaO S.A. O/Kluczbork
ul. Grunwaldzka 13, 46-200 Kluczbork tel. 077 / 077 418-16-81

Powszechna Kasa Oszczędności BP.
Rynek 10, 46-200 Kluczbork tel. 077 / 077 418-26-65

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Oddział w Kluczborku
ul. Wolności 12, 46-200 Kluczbork tel. 077 / 077 418-22-75

Bank Śląski S.A. - Oddział w Opolu Filia w Kluczborku
ul. Mickiewicza 14, 46-200 Kluczbork tel. 077 / 18 73 58/9

BGŻ S.A. Oddział w Kluczborku
ul. Szewska 2, 46-200 Kluczbork
tel. (0-77) 425-03-81 do 89, fax. (0-77) 418-38-42

SŁUŻBA ZDROWIA W GMINIE KLUCZBORK

Komunikacja
Dworzec PKS ul. Grunwaldzka, tel. 077 418-19-39
Dworzec PKP ul. Kolejowa, tel. 077 418-24-67
TAXI Rynek, tel. 077 418-11-77

Stacje benzynowe
Stacja Benzynowa CPN ul. Wołczyńska 5, tel. 077 418-25-95
Stacja Benzynowa CPN ul. Byczyńska, tel. 077 418-28-14
Stacja Benzynowa PKS ul. Byczyńska 120, tel. 077 418-14-69
Stacja Paliw i Myjnia Ligota Górna (k/Kluczborka), tel. 077 418-52-84
Stacja Paliw "Arti" ul. Jagiellońska 12
Stacja Paliw "A.Sypko" ul. Katowicka
Stacja Paliw Petrochemia Płock ul. Ossowskiego 62, tel. 077 418-56-35/37

 

       
© 2003-2010 Urząd Miejski w Kluczborku
 Dodaj do ulubionych |  Ustaw jako startowa  | Plan MiastaNapisz do nas | Redakcja