Kluczbork.pl

 
Kluczbork.pl » Adresy, telefony

Instytucje
Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1, 077 418-14-81
Starostwo Powiatowe ul. ul. Katowicka 1
Urząd Skarbowy ul. Sienkiewicza 22a, 077 418-20-55
Urząd Stanu Cywilnego Rynek 1, tel. 077 418-11-50
Administracja Oświaty w Kluczborku ul. Kościuszki 1 tel. 077 418-13-48
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Katowicka, 077 418-22-09
Urząd Pracy Podwale 4, 077 418-24-29
Prokuratura pl. Gdacjusza, 077 418-13-64
Sąd ul. Katowicka 2, 077 418-12-07
Kancelaria notarialna - Irena Sachta-Grosz ul. Katowicka, 077 418-58-24
Kancelaria notarialna - Adam Sokołowski ul. Zamkowa 5, 077 418-26-24
Urząd Pocztowy ul. Mickiewicza 10, 077 418-23-12
Urząd Pocztowy ul. Ligonia 14a, 077 418-60-65
Telekomunikacja Polska S.A. Rynek, 077 418-24-35
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jagiellońska, 077 418-23-53, 077 418-22-57
Posterunek Celny ul. Byczyńska 120, 077 418-23-00

Ważne telefony
Policja 997, 077 418-24-11
Straż Miejska 077 418-07-77
Straż Pożarna 998, 077 418-27-18
Pomoc drogowa 981
Pogotowie ratunkowe 999, 077 418-10-05
Pogotowie gazowe 992
Informacja PKP 413-03-20
Pogotowie energetyczne 991, 077 418-13-42
Informacja PKS 077 418-19-39
Pogotowie wod-kan. 994, 077 418-26-30
TAXI 077 418-11-77

Banki
Bank Zachodni we Wrocławiu S.A. O/Kluczbork
Rynek 16, 46-200 Kluczbork tel. 077 / 077 418-24-01

Bank PeKaO S.A. Grupa PeKaO S.A. O/Kluczbork
ul. Grunwaldzka 13, 46-200 Kluczbork tel. 077 / 077 418-16-81

Powszechna Kasa Oszczędności BP.
Rynek 10, 46-200 Kluczbork tel. 077 / 077 418-26-65

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Oddział w Kluczborku
ul. Wolności 12, 46-200 Kluczbork tel. 077 / 077 418-22-75

Bank Śląski S.A. - Oddział w Opolu Filia w Kluczborku
ul. Mickiewicza 14, 46-200 Kluczbork tel. 077 / 18 73 58/9

Punkty pomocy medycznej
Szpital Rejonowy ul. Skłodowskiej-Curie 23, tel. 077 418-14-61
Przychodnia Rejonowa Nr 1 ul. Skłodowskiej 15, tel. 077 418-27-46
Przychodnia Rejonowa Nr 2 ul. Wolności 3, tel. 077 418-52-01
Pogotowie Ratunkowe ul. Skłodowskiej-Curie 6, tel. 999, 077 418-10-05

Apteki
Apteka ul. Mickiewicza 17, tel. 077 418-52-88
Apteka "Primula" ul. Morcinka 9, tel. 077 418-14-66
Apteka "W Rynku" Rynek 21, tel. 077 418-10-28
Apteka "Zamkowa" ul. Zamkowa 15, tel. 077 418-75 -78
Apteka "Pod Gryfem" ul. Piłsudskiego 12, tel. 077 418-27-29
Apteka ul. Słowackiego 2, tel. 077 418-52-74
Apteka ul. K. Miarki 1, tel. 077 418-24-67

Komunikacja
Dworzec PKS ul. Grunwaldzka, tel. 077 418-19-39
Dworzec PKP ul. Kolejowa, tel. 077 418-24-67
TAXI Rynek, tel. 077 418-11-77

Stacje benzynowe
Stacja Benzynowa CPN ul. Wołczyńska 5, tel. 077 418-25-95
Stacja Benzynowa CPN ul. Byczyńska, tel. 077 418-28-14
Stacja Benzynowa PKS ul. Byczyńska 120, tel. 077 418-14-69
Stacja Paliw i Myjnia Ligota Górna (k/Kluczborka), tel. 077 418-52-84
Stacja Paliw "Arti" ul. Jagiellońska 12
Stacja Paliw "A.Sypko" ul. Katowicka
Stacja Paliw Petrochemia Płock ul. Ossowskiego 62, tel. 077 418-56-35/37

Keir

© 2003-2010 Urząd Miejski w Kluczborku
 Dodaj do ulubionych |  Ustaw jako startowa  | Plan MiastaNapisz do nas | Redakcja