Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku rozpoczęło swą działalność w 1959 r. jako Oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. W 1962 r. przekształcone zostało w muzeum regionalne. Na swoją siedzibę otrzymało użytkowany do dziś budynek, który został wzniesiony na fundamentach zamku stojącego przy murach miejskich, niedaleko Bramy Polskiej zwanej też Krakowską. Przylegająca do budynku od strony południowej dawna baszta zamkowa została przebudowana w 1907 r. na wieżę ciśnień. W latach 1931-1932 pod budynkiem tunelem przeprowadzono ulicę.


Jako muzeum regionalne gromadzi, konserwuje, opracowuje i udostępnia dobra kultury z terenu Ziemi Kluczborskiej i północnej Opolszczyzny w zakresie archeologii, historii i etnografii ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa.
Dział Archeologii obejmuje zabytki pozyskane głównie z własnych badań wykopaliskowych - od środkowej epoki kamienia do okresu średniowiecznego - pochodzące przede wszystkim z terenu gmin: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn.
Dział Etnografii gromadzi zabytki kultury ludowej Ziemi Kluczborskiej i terenów przyległych oraz historii pszczelarstwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Do najcenniejszych zabytków należy tzw. barć odrzańska, datowana na X wiek, oraz dawne ule pniowe i figuralne.
Dział Historyczny gromadzi zabytki archiwalne i dokumenty związane z regionem oraz wytwory kultury materialnej minionych okresów historycznych, w tym broń białą i palną, wyroby rzemiosła cechowego, meble, numizmaty. Oddzielną kolekcję stanowią zbiory dzierżonowskie - zespół pamiątek po ks. Janie Dzierżonie (1811-1906), twórcy nowoczesnego pszczelarstwa i patronie Muzeum.


Ponadto w muzeum gromadzone są dokumenty dotyczące aktualnych wydarzeń w regionie, pomocnicze zbiory wystawiennicze, a w archiwum muzealnym ikonografia pszczelarska, dokumentacja fotograficzna dotycząca muzeum i regionu. Specjalistyczny księgozbiór liczący ok. 5 tys. voluminów udostępniany jest czytelnikom.

Muzeum prowadzi działalność oświatową opierając się na zbiorach własnych jak i prezentując wystawy czasowe, o różnorodnej tematyce, wypożyczane z innych muzeów, instytucji stowarzyszeń i osób prywatnych. Muzeum organizuje lekcje muzealne, pokazy i konkursy.


fragment wystawy po konkursowej "Marzanna i gaik"

W salach drugiego piętra eksponowana jest wystawa stała pn. "Pszczelarstwo dawne i nowe", prezentujące dzieje hodowli pszczół od czasów najdawniejszych do współczesności ze szczególnym uwzględnieniem roli i działalności pszczelarskiej ks. dr Jana Dzierżona. Ekspozycja ta została wzbogacona zabytkami pochodzącymi z Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Wizytówką muzeum jest też z pewnością usytuowany przed budynkiem pawilon, w którym obejrzeć można kolekcję współczesnych uli figuralnych wykonanych przez artystów ludowych i rzeźbiarzy amatorów z całego kraju.

Muzeum jest czynne od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:30, a w niedzielę od 10:00 do 13:30. Bilet normalny kosztuje 2 zł, a ulgowy dla dzieci i młodzieży 1 zł. W niedzielę wstęp jest bezpłatny.

Na tzw. Granicach Łowkowskich (przynależących obecnie do wsi Maciejów), w domu, w którym ostatnie 22 lata życia spędził Jan Dzierżon, jest Izba Muzealna, powstała w 1974 roku, poświecona jego pamięci. Prezentowana jest tam, przygotowana przez kluczborskie muzeum, wystawa pt. "Ks. dr Jan Dzierżon. Sławny Łowkowiczanin."


Muzeum im. Jana Dzierżona będzie prezentować od czerwca do października 2006 roku wystawę czasową "Jan Dzierżon, kapłan, pszczelarz, badacz". Wystawa przygotowana z okazji setnej rocznicy śmierci sławnego pszczelarza, a w oparciu o własne zbiory, ma ukazać postać patrona kluczborskiego muzeum jako wybitną osobowość ówczesnych czasów. Pozwoli na zapoznanie się z życiem i działalnością Jana Dzierżona, twórcy nowoczesnego pszczelarstwa.
Tekst: Maria Sołtys

Niektóre z wystaw czasowych z lat 2000-2005:

Etnograficzne:
-"Etiopia - kraj królowej Saby nad Błękitnym Nilem", ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Warszawie
-"Drzwi wiejskie", ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej

Fragment wystawy "Etiopia - kraj królowej Saby nad Błękitnym Nilem"

Historyczne:
-"Jak rycerze jechali na wojnę", ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Muzeum w Nysie, Muzeum w Raciborzu, Muzeum Miejskiego we Wrocławiu.
-"Hieroglify święte znaki Egiptu", ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

Przyrodnicze:
-"Ptaki i ssaki Polski", ze zbiorów Muzeum w Pabianicach.
-"Najpiękniejsze owady świata", ze zbiorów Muzeum w Częstochowie.
-"Las skarbiec człowieka", ze zbiorów prywatnych i Nadleśnictwa Kluczbork.

Archeologiczne:
-"Sto najciekawszych odkryć archeologicznych w Chinach w XX w.", ze zbiorów Ambasady ChRLD w Warszawie.
-"Co kryje ziemia. Badania archeologiczne Muzeum", ze zbiorów własnych

Ze zbiorów prywatnych:
-"Magiczny świat wielościanów"
-"Szkło artystyczne Ingeborgi Glądały Sobolewskiej"

Wystawy po konkursowe:
-"Marzanna i gaik", konkurs organizowany corocznie od 2000 r. dla uczniów szkół podstawowych.
-"Szopki i ozdoby choinkowe", konkurs organizowany corocznie od 1994 r. dla uczniów szkół podstawowych.

Wystawy czasowe:
marzec 2006 - maj 2006 "Sztuka czarnej Afryki"- Tradycje i współczesność ze zbiorów Muzeum Archeologicznego Etnograficznego w Łodzi.
marzec 2006 - maj 2006 "Magiczny świat wielościanów" - ze zbiorów Piotra Pawlikowskiego.


Fragment wystawy "Lasy wczoraj i dziś"

 

Dziękujemy dyrekcji muzeum za udostępnienie materiałów.

Fotografie ze zbiorów archiwum fotograficznego Muzeum im. Dzierżona w Kluczborku.
Zakaz powielania bez zgody Muzeum w Kluczborku.